ORGANIZATOR

PARTNER GENERALNY

METODY ZAGOSPODAROWANIA
OSADÓW ŚCIEKOWYCH

20 - 22 września 2022 r.
Gdańsk i online

KONTAKT
O KONFERENCJI16. Konferencja

Wypełnij poniższy formularz

Chcesz wygłosić prelekcję na konferencji?

PROGRAM
PARTNERZY
ZAREZERWUJ NOCLEG
ZAREJESTRUJ SIĘKolejna edycja konferencji odbędzie się 26-28 września 2023 r.


Więcej szczegółów już wkrótce.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

W SPRAWIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSMISJĄ ONLINE KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT +48784036987

Kilka słów o konferencji

Szanowni Państwo,


14 edycja Konferencji na temat: "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", a trzecia już w rozszerzonej formule obejmującej szerokie spektrum tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami ponownie trafia na wybrzeże Bałtyku. Tym razem do Kołobrzegu, miasta dynamicznie się rozwijającego także w swojej sanatoryjnej i turystycznej infrastrukturze. Przybywa coraz więcej ośrodków sanatoryjnych i nowoczesnych hoteli, konsumentów znacznych ilości wody pitnej i wytwórców ścieków, a w konsekwencji osadów. Tym samym będzie kolejna okazja, aby bezpośrednio spojrzeć na wody Bałtyku, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych i bez wahania stwierdzić, że wody Bałtyku są czyste, a krajowa gospodarka ściekowo-osadowa Bałtykowi nie zagraża. I szeroko dyskutując w nowoczesnym Hotelu Seaside Park aktualne krajowe problemy związane z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi, planami jej rozwoju i wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady jako źródło cennych surowców i substancji, spoglądając na doświadczenia innych krajów UE, będziemy mogli ten pogląd rozwijać, dyskutować oraz analizować wszelkie za i przeciw. Do dyskusji i wygłoszenia referatów zaproszono międzynarodowe grono znakomitych specjalistów z zakresu prawnych i finansowych, ekonomicznych oraz technologicznych aspektów kształtujących współczesny obraz nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Obok referatów przewidziano także interesujące panele dyskusyjne a w aneksie Konferencji zaplanowano wizytę w MWiK w Kołobrzegu, Spółce istotnie aktualnie modernizującej swój potencjał technologiczny, jeszcze wyżej podnosząc czystość środowiska wodnego w rejonie Kołobrzegu. Gwarantując wysoki poziom, szeroki program i aktualność podejmowanej problematyki w imieniu Rady Programowej 14-tej Konferencji, planowanej w Kołobrzegu w dniach 22 do 24 września 2020 r., serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału, najlepiej wprost przyjeżdżając do Kołobrzegu lub zdalnie śledząc jej przebieg z pozycji domowego czy biurowego fotela.

Szanowni Państwo,

Kolejna edycja Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych odbędzie się jak co roku
w towarzystwie bogatych w wiedzę ekspertów z branży.
Konferencja skierowana jest do wytwórców osadów ściekowych poszukujących sposobu ich zagospodarowania. Tematykę poruszoną podczas obrad, kierujemy również do odbiorców produktów, które powstają w procesie przetwarzania osadów ściekowych.
Do bezpłatnego udziału online w konferencji zapraszamy władze samorządowe oraz jednostki naukowe, które na co dzień zajmują się tematyką osadów ściekowych.
Zagadnienia które pojawią się w tegorocznych obradach to:
ramy prawne, trendy i wymagania dla zagospodarowania osadów ściekowych, modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych, eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt, wykorzystywanie osadów ściekowych
do produkcji OZE.
Konferencja będzie świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży wod-kan.
Aby umilić wspólny czas, oprócz części merytorycznej, przygotowaliśmy liczne atrakcje.
Idealną okazją do zapoznania się jest nieformalne spotkanie zwane Abrysówką, która odbędzie się tradycyjnie dzień przed konferencją. Uroczysty bankiet rozpocznie się pierwszego dnia konferencji
w godzinach wieczornych. Dla pasjonatów muzyki, nie zabraknie miejsca na parkiecie, by wczuć się
w rytm tańca. Drugiego dnia udamy się na regionalną kolację, natomiast wyjazd studyjny zakończy tegoroczną edycję.
Dodatkowe atrakcje sportowo – kulturalne pozostaną miłą niespodzianką.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rada programowa

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

Przewodniczący Rady programowej

Dyrektor Rady programowej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw,

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, prof. Pw,

Politechnika Warszawska

dr inż. Tadeusz Rzepecki

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

dr Eugeniusz Klaczyński

Envirotech

PROGRAM

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 Otwarcie konferencji
   Robert Rosa, Abrys

10:10 Słowo wstępne
           dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Hotel Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

10:15 Możliwości dofinansowania gospodarki osadami ściekowymi w ramach programu
     FENIKS 2021-2027

           Piotr Czarnocki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska [ONLINE]

10:30 Finansowanie inwestycji wod-kan ze środków krajowych i europejskich
           Katarzyna Paprocka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10:45 Zmiana częstotliwości badań komunalnych osadów ściekowych według nowego rozporządzenia
           Mateusz Karciarz, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy [ONLINE]

11:00 Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych względem państw członkowskich.                       Eliminacja niepożądanych skutków oczyszczania ścieków
           dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

11:15  Małe oczyszczalnie w perspektywie zmian w rozporządzeniu dotyczącym osadów ściekowych
            dr Jędrzej Bujny, BUJNY
 

SESJA I
ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH. ZMIANY PRAWNE, FINANSOWE
I EKONOMICZNE

11:30 Przerwa na kawę

12:00 PANEL DYSKUSYJNY

MODYFIKACJA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. OPTYMALNE METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Prowadzący: Piotr Urbaniak, Wodociągi i Kanalizacja, Abrys


Paneliści:
- dr Eugeniusz Klaczyński, Envirotech
- dr Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie
- dr Jędrzej Bujny,BUJNY
- prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, prof. Pw, Politechnika Warszawska
- dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
- Tadeusz Krężelewski, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne13:15 Czas na pytania

20 września 2022 r. (wtorek)

13:30 Przerwa na lunch

SESJA II
ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE DLA GOSPODARKI OSADOWEJ

14:30 Przegląd metod zagospodarowania osadów dla małych i średnich przedsiębiorstw
   dr Eugeniusz Klaczyński, Envirotech

14:50 EQUIPO – technologia kompostowania osadów przy wykorzystaniu membran Gore®Cover
           Maciej Ochman, EQUIPO 

15:10 Gospodarka cyrkulacyjna na oczyszczalni ścieków w celu odzysku energii, wody
           i minerałów

           Tadeusz Krężelewski, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne


15:30 Alternatywna metoda termicznego przekształcania osadów ściekowych
           Danuta Kukielska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

15:40 Oszczędności i ułatwienia administracyjne: praktyczny poradnik zamiany odpadów w produkt

           Jan Kolbusz, Mikrobiotech


15:50 Analiza pracy polskich oczyszczalni ścieków w kontekście bilansu energii - wstępne wyniki badań             ankietowych
           prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, prof. Pw, Politechnika Warszawska

16:10 Rozbudowa monospalarni osadów ściekowych w Niemczech – aktualny przegląd 
           Dipl.-Ing. Wolfgang Podewils, WP Water Consulting

16:50 Czas na pytania

17:00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

20:00 Uroczysta kolacja w stylu The Great Gatsby w Hotelu

SESJA III
PRAKTYKA ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU

10:00 Analiza możliwości wykorzystania odpadów z termicznego przekształcania komunalnych
   osadów ściekowych
           dr inż. Jacek Pietrzyk, Deloitte

10:20 Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wodno-ściekowym – studium przypadku
           dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw, Politechnika Warszawska, MPWiK w mst.               Warszawie SA

10:40
 Eggersmann maszyny mobilne do kompostowania
         
 Mirosław Kowalski, Eggersmann

10:50  Współspalanie komunalnych osadów ściekowych wraz z paliwami z odpadów – wady i zalety,                    szanse perspektywy rozwoju
            dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


21 września 2022 r. (środa)

11:10 Przerwa na kawę

11:30 Zaawansowane technologie w linii przeróbki osadów ściekowych
   Agnieszka Nieścier, Seen Technologie

11:40 Od odpadu do produktu, kompleksowa instalacja przetwarzania osadu – doświadczenia Zakładu             Wodociągów i Kanalizacji w Sławie
           dr Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie

12:00 Produkcja nawozów organicznych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii kompostowania                 osadów ściekowych
           Marcin Pacek, Newkom

12:10 Praktyka zagospodarowania osadów ściekowych z punktu widzenia małych przedsiębiorstw
           Piotr Kowalski, Wodociągi i Kanalizacja w Iławie


12:30 Przerwa na kawę


12:50 Uzyskiwanie pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów powstałych z osadów jako                         nawozów organicznych i polepszaczy gleby
           Paweł Karwat, BIO-INDUSTRY

13:00 Odzysk fosforu i azotu z osadów ściekowych. Porównanie dostępnych technologii
         
   prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, Politechnika Gdańska

13:20 Zagospodarowanie osadów z uzdatniania wody na oczyszczalni ścieków w Krakowie
           dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. Pk, Politechnika Krakowska [ONLINE]

 13:40 Gospodarka o obiegu zamkniętym na przykładzie technologii zagospodarowania osadów                          ściekowych
            dr Marcin Głodniok, Główny Instytut Górnictwa

14:00 Hydrotermalna waloryzacja osadów – wykorzystanie produktów
           Łukasz Niedźwiecki, Politechnika Wrocławska


14:20 Czas na pytania


14:30 Lunch

Hotel Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

14:30 Zakończenie konferencji

19:00 Regionalna kolacja w restauracji "Smak Morza"
   ul. Aleja Franciszka Mamuszki 2, 81-729 Sopot

20:30-21:30 Powrót do hotelu

8:45 Zbiórka przed hotelem dla osób podróżujących autokarem

9:00 Przejazd autokarem na instalację

10:00 Zwiedzanie instalacji

12:00 Zakończenie wyjazdu technicznego i powrót do hotelu

13:00
Przyjazd do hotelu

22 września 2022 r. (czwartek)

WYJAZD TECHNICZNY NA INSTALACJĘ DO
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TCZEWIE

ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa

Wybierz swoją ulubioną opcję udziału w konferencji
i zarejestruj się stacjonarnie lub online

UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania!

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach,
- komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych,
- możliwość odtworzenia obrad na platformie po zakończeniu konferencji
- wyżywienie w dniach 20-22 września,
- udział w imprezach towarzyszących;


1490 zł netto
+ 23% VAT (1832,70 zł brutto)

ZAREJESTRUJ SIĘ STACJONARNIE
ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

499 zł netto
+ 23% VAT (613,77 zł brutto)

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach online,
- możliwość odtworzenia obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
- komplet materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej

STACJONARNIE

ONLINE


- Jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej,

wydziału ochrony środowiska)

- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska

- NGO

- Przedstawicieli uczelni wyższych


UWAGA!
Bezpłatny udział w konferencji nie obejmuje dostępu do panelu dyskusyjnego oraz materiałów konferencyjnych

Bezpłatny udział
w konferencji online kierujemy do:

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebook'u i bądź na bieżąco!

MIEJSCE KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIE

Novotel Gdańsk Marina

Wyjątkowa lokalizacja tuż nad brzegiem Zatoki Gdańskiej, pozwala w przeciągu kilku minut od wyjścia z pokoju znaleźć sie na złocistym brzegu piaszczystej plaży.


Adres hotelu:
ul. Jelitkowska 20
80-342 Gdańsk


Koszt zakwaterowania:
- pokój 1-osobowy 350 zł brutto
- pokój 2-osobowy 400 zł brutto


Cena noclegu obejmuje śniadanie bufetowe. Doba hotelowa zaczyna się
o godz. 16.00, a kończy się o godz. 11.00.
W hotelu jest dostępna bezpłatna przechowalnia bagażu.


D
o dyspozycji swoich Gości jest kryty basen, kompleks saun oraz centrum fitness
z siłownią.

Wypełnij formularz w celu rezerwacji noclegu

lub skontaktuj się z hotelem pod numerem telefonu:
+48 558 91 11, +48 58 558 91 92
i zarezerwuj nocleg na hasło: ABRYS

W celu dokonania rezerwacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza
i odesłanie go do hotelu na jeden z adresów e-mail:
H3375-RE1@accor.com, H3375-RE2@accor.com

ZOBACZ STRONĘ HOTELU

ATRAKCJE

19 września 2022 r.


START: 20:00

ZAKOŃCZENIE: 24:00

Abrysówka to nieformalne spotkanie, które jest idealną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz integracji z gośćmi konferencji. Wieczór przed intensywnymi obradami z pewnością umili Państwa czas. Mile widziane regionalne napoje.

20.09.2022 r. wtorek, godz. 17:30

Ostatnie chwile lata, warto wykorzystać, oddychając świeżym - morskim powietrzem.
Joga na plaży to idealny sposób na relaks po
intensywnym dniu.

* w przypadku niesprzyjającej pogody, zajęcia odbedą się
na sali fitness w hotelu

* UWAGA - ilość miejsc jest ograniczona


JOGA - DLA DUSZY I CIAŁA


20.09.2022 r. wtorek, godz. 20:00

Novotel Gdańsk Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk

Perły, pióra, szale boa, kapelusze i cygaro?
Daj się ponieść fantazji i przyjdź w wystrzałowej kreacji

Tego wieczoru możesz przenieść się w czasie do lat 20.
Do lat, w których królował Wielki Gatsby

Uroczysta kolacja w stylu
"Great Gatsby"

Dopełnieniem wieczoru lat 20, będą dwa pokazy taneczne. Krokiem "Wielkiego Gatsbiego", przeniesiemy się w miejsce akcji filmowej - New York

Dla miłościnków tańca, będzie okazja do poznania nowych kroków i wspólnej zabawy

Pokaz taneczny w stylu lat 20

Po pełnym merytoryki dniu, dowiemy się ciekawostek o Sopocie, a także przejdziemy najdłuższym Molo nad Bałtykiem

SPACER PO SOPOCIE Z PRZEWODNIKIEM


21.09.2022 r. środa, godz. 18:00

KOLACJA REGIONALNA W RESTAURACJI SMAK SOPOTU

Spacer z przewodnikiem zostanie zakończony regionalną kolacją w restauracji, znajdującej się przy piaszczystej plaży


21.09.2022 r. środa, godz. 19:00

ZWIEDZANIE ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TCZEWIE

Trzeciego dnia konferencji zaplanowaliśmy wyjazd studyjny, na którym zobaczymy technologię kompostowania w oparciu o membrany GORE® Cover

22 września 2022 r.


START: 10:00

ZAKOŃCZENIE: 12:00

ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

PARTNERZY SPECJALNI

WSPÓŁPRACA

PARTNER

PATRONI MEDIALNI

W SPRAWIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSMISJĄ ONLINE KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT +48784036987

Skontaktuj się z nami

Marta Kazimierczak
koordynator konferencji
+48 784 036 989
m.kazimierczak@abrys.pl

Łukasz Kawa
współpraca z partnerami
+48 608 376 797
l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie
Napisz do mnie