Metody zagospodarowania
osadów ściekowych

22- 24.09.2020 r., Hotel Seaside Park Kołobrzeg

14. Konferencja

Jak chronić się przed suszą?

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Dokąd zmierza branża wod-kan?

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Czas na wprowadzenie nowych dyrektyw

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Kilka słów o konferencji

Szanowni Państwo,


14 edycja Konferencji na temat: "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", a trzecia już w rozszerzonej formule obejmującej szerokie spektrum tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami ponownie trafia na wybrzeże Bałtyku. Tym razem do Kołobrzegu, miasta dynamicznie się rozwijającego także w swojej sanatoryjnej i turystycznej infrastrukturze. Przybywa coraz więcej ośrodków sanatoryjnych i nowoczesnych hoteli, konsumentów znacznych ilości wody pitnej i wytwórców ścieków, a w konsekwencji osadów. Tym samym będzie kolejna okazja, aby bezpośrednio spojrzeć na wody Bałtyku, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych i bez wahania stwierdzić, że wody Bałtyku są czyste, a krajowa gospodarka ściekowo-osadowa Bałtykowi nie zagraża. I szeroko dyskutując w nowoczesnym Hotelu Seaside Park aktualne krajowe problemy związane z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi, planami jej rozwoju i wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady jako źródło cennych surowców i substancji, spoglądając na doświadczenia innych krajów UE, będziemy mogli ten pogląd rozwijać, dyskutować oraz analizować wszelkie za i przeciw. Do dyskusji i wygłoszenia referatów zaproszono międzynarodowe grono znakomitych specjalistów z zakresu prawnych i finansowych, ekonomicznych oraz technologicznych aspektów kształtujących współczesny obraz nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Obok referatów przewidziano także interesujące panele dyskusyjne a w aneksie Konferencji zaplanowano wizytę w MWiK w Kołobrzegu, Spółce istotnie aktualnie modernizującej swój potencjał technologiczny, jeszcze wyżej podnosząc czystość środowiska wodnego w rejonie Kołobrzegu. Gwarantując wysoki poziom, szeroki program i aktualność podejmowanej problematyki w imieniu Rady Programowej 14-tej Konferencji, planowanej w Kołobrzegu w dniach 22 do 24 września 2020 r., serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału, najlepiej wprost przyjeżdżając do Kołobrzegu lub zdalnie śledząc jej przebieg z pozycji domowego czy biurowego fotela.

prof. AGH dr hab. inż. Tadeusz Pająk

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

Pierwszy dzień

22 września 2020

Drugi dzień

Główne zagadnienia konferencji:

•ramy prawne, wymagania dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, program i kierunki rozwoju,

•nowe modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych,

•komunalne osady ściekowe w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym, odzysk fosforu, rozwiązania na przykładzie Niemiec,
•eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, perspektywy rozwoju,
•nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt,
•wykorzystanie osadów ściekowych jako OZE.

Rada Programowa

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. WP, Politechnika Warszawska
Tomasz Chabelski, Evergreen Solution Sp. z o. o.
Paweł Hryciów, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu
Piotr Matuszewski, Abrys
Wolfgang Podewils, WP Water Consulting

PROGRAM KONFERENCJI

22 września 2020 r. (wtorek)
Seaside Park Hotel, ul. Wschodnia 20,
78-100 Kołobrzeg

9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, poranna kawa

10:00 Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1
Efektywne wykorzystanie osadów ściekowych w świetle obowiązujących przepisów
Prowadząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

10.20 Cradle to Cradle w gospodarce osadami ściekowymi – teoria a praktyka
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

10.40 Efektywne wykorzystanie osadów ściekowych oraz problemy, z którymi muszą mierzyć się producenci i odbiorcy. Nowe perspektywy zagospodarowania osadów ściekowych.
prof. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


11.00 PRZERWA NA KAWĘ

11:30 Możliwości pozyskania funduszy na realizację innowacyjnych inwestycji dla zagospodarowania osadów ściekowych (wystąpienie online)
Agnieszka Zdanowicz, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system

11:50 Metody zagospodarowania osadów ściekowych – po co i dlaczego?
Paweł Hryciów, Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu

12.10 Evergreen Solution ”Od Odpadu do Nawozu” Technologia FuelCal® służąca do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych na renomowane produkty z serii OrCal® Janusz Zakrzewski, Tomasz Chabelski, Evergreen Solution

12.30 PANEL DYSKUSYJNY
Nowy model biznesowy w gospodarce osadami ściekowymi
Prowadzący: Szymon Pewiński, redaktor miesięcznika Wodociągi Kanalizacja
Paneliści:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska,
- Paweł Hryciów, Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu,
- Janusz Zakrzewski, Evergreen Solution,
- Bożena Chmielina, Ekotechnologie,
- Andrzej Dziuba, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne


13.15 LUNCH

SESJA 2
Optymalizowanie istniejących instalacji zagospodarowania osadów ściekowych
Prowadzący: dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


14.15 Bardziej wydajne odwadnianie osadów ściekowych
Paweł Malinowski, GEA Westfalia Separator Polska

14.25 Gospodarowanie osadami ściekowymi - jakie możliwości dają obowiązujące przepisy żeby rozwijać działalność w sposób przyjazny dla środowiska
Monika Bogdał, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

14.40 1% robi różnicę
Michał Piotrowski, Flottweg

14.50 Cyfryzacja procesów przetwarzania informacji w dobie pandemii
Krzysztof Makaruk, UNISOFT


15.00Krajowa gospodarka osadami ściekowymi w świetle nowej ustawy w Niemczech
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

15.20 SEEN Technologie - wykonawstwo i technologie. Hydroliza i higienizacja osadów ściekowych - aerotherm
Krzysztof Pacierpnik, Andrzej Kaczmarczyk, SEEN Technologie


15.35 Zwiększenie potencjału metanowego wybranych substratów organicznych w wyniku ich hydrodynamicznej dezintegracji vs. bilans energetyczny
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, Politechnika Warszawska


15.55 Doświadczenia realizacyjne projektu modernizacji węzła przetwarzania osadów na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

Andrzej Dziuba, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne


16.05 Rozbudowa monospalarni osadów ściekowych w Niemczech w aspekcie odzysku fosforu
Wolfgang Podewils, WP Water Consulting (tłumaczenie konsekutywne)

16:45 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

20:00 UROCZYSTA KOLACJA

23 września 2020 r. (środa)
Seaside Park Hotel, ul. Wschodnia 20,
78-100 Kołobrzeg

SESJA 3
Nowe technologie w gospodarce osadami ściekowymi
Prowadzący: dr Grzegorz Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławachdr Grzegorz Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławach

10:00 Stabilizacja osadów ściekowych – prawo, nauka, logika i praktyka
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (wystąpienie online)


10.20 Prezentacja firmy Gamon Trucks
Adam Gamoń, Gamon Trucks


10:30 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych jako środek wspomagający uprawę roślin

prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (wystąpienie online)


10.50 Potencjał materii organicznej i składników nawozowych w osadach – praktyczne zastosowanie
dr Grzegorz Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławach


11.10 Zarabiaj na osadach
Bożena Chmielina, Ekotechnologie

11:25 PRZERWA NA KAWĘ

11.55 Ekologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych – projekt STEP Prelegent
dr hab inż. Marcin Hołub, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (wystąpienie online)


12.05 Wyzwania w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek wytwórczych zasilanych biogazem – doświadczenie i praktyka Neo Bio Energy.
Robert Józwik, Maciej Radziwiłł, Neo Bio Energy

12:15 Innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy
Danuta Kukielska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Zakład Górnictwa Skalnego (wystąpienie online)

12.35 Znaczenie dodatkowych produktów struktury koniecznych do opanowania odorów i do higienizacji osadów ściekowych w procesie ich tlenowego kompostowania - praktyczne doświadczenia z kilkudziesięciu instalacji
André Paleszko, Freddy Loiselier, BIOKOMPO

12.45 NEWKOM - Dostawca Nowoczesnej Technologii Kompostowania Osadów Ściekowych
Bogusław Lach
, NEWKOM


12.55 Jak to robią najlepsi w Polsce? Innowacje w nowe, zielone technologie w oparciu o międzynarodowe projekty - czynniki sukcesu.

Jacek Drożdżal, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „ZIELONA CHEMIA”


13.15 Mieszadła do komór WFK. Konstrukcja i utrzymanie w ruchu w świetle dyrektywy ATEX
Maciej Lewandowski, H20


13.25 Inteligentny sposób przetworzenia bioosadów do formy stałej – biowęgla
Grzegorz Opach, EIT InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.


13.35 LUNCH

SESJA 4

Osady ściekowe – zagadnienia praktyczne
Prowadząca: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, Politechnika Warszawska

14.25 Możliwości produkcji innowacyjnych bionawozów z wykorzystaniem osadów ściekowych
Sylwia Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławach

14.45 Technologie firmy Komptech - solidne wsparcie procesu kompostowania z udziałem osadów ściekowych.
Tomasz Sadowski, AGREX-ECO


14.55 Sprawdzone i ekonomicznie uzasadnione techniki membranowe w procesach oczyszczania wód osadowych, odcieków składowiskach oraz higienizacji ścieków oczyszczonych
Włodzimierz Sieradzki, AKTUN

15.05 Eggersmann GmbH - profesjonalna i kompleksowa oferta maszyn do kompostowania- bioremediacji - przetwarzania odpadów. Przerzucarki – rozdrabiarki – sita
Mirosław Kowalski, EGGERSMANN

15.15 Inwestycje w branży odpadowej – wyzwania stawiane w gospodarce osadami pochodzącymi ze ścieków składowiskowych i procesów MBP
Zuzanna Matyska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu


15.35 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD

16.00 relaksacyjny spacer brzegiem morza

20:00 KOLACJA


24 września 2020 r. (czwartek)

Wyjazd techniczny na instalację do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu

(ul. Wspólna 5, 78-132 Korzyścienko )

8.45 Zbiórka przed hotelem

9.00 Zwiedzanie instalacji

11.00 poczęstunek

12.00 Zakończenie wyjazdu technicznego

ZAPOZNAJ SIĘ Z GWARANCJĄ KONFERENCJI I PAKIETEM BEZPIECZNA KONFERENCJA.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Zapłać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konferencji!
Jeśli nie możesz przyjechać do Kołobrzegu weź udział w internetowej formie wydarzenia.

Wybierz opcję udziału w konferencji!
Zarejestruj się na konferencję stacjonarną lub online.

STACJONARNIE

UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach,
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
- wyżywienie w dniach 22-24 września,
- udział w imprezach towarzyszących.

STACJONARNIE - cena 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ONLINE

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ONLINE - cena 499 zł netto + 23% VAT
(613,77 zł brutto)

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach online,
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych.

Miło nam poinformować, iż udział w 14. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli samorządów, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.


Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz.

Zgłoś się za darmo!

UWAGA!

Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez organizatora, a dostęp do platformy konferencyjnej otrzymają tylko przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Dołącz do naszego wydarzenia
na Facebook'u i bądź na bieżąco!

ATRAKCJE

POŻEGNAJ Z NAMI LATO!
(22.09.2020 r. 20.00)

Nadmorski klimat sprzyja letnim wspomnieniom.
Zapraszamy na imprezę, która przypomni Państwu gorące letnie wieczory. Nie zabraknie konkursów i niezapomnianych atrakcji. Wszystko w rytmie słonecznych muzycznych utworów.

PORANNY NORDIC WALKING
(23.09.2020 r. 8.00)

Zapraszamy na poranny pobudzający spacer brzegiem morza. Nordic walking nie jest zwykłą wyprawą, to świetny sposób na poburzenie całego ciała!


O szczegóły zapytaj w recepcji konferencji!

SPACER DO MOLO
(23.09.2020 r. 16.00)

Dla spragnionych morskich fal przygotowaliśmy około 4 kilometrowy spacer aż do kołobrzeskiego molo.

STRETCHING
(23.09.2020 r. 17.00)

Dla miłośników gimnastyki przygotowaliśmy aktywność, która skutecznie obniży poziom stresu, pozwoli rozluźnić każdą część ciało oraz prowadzi do zwiększenia elastyczności mięśni.

O szczegóły zapytaj w recepcji konferencji!

KOLACJA Z GITARĄ AKUSTYCZNĄ W TLE
(23.09.2020 r. 20.00)

Pierwszy z jesiennych wieczorów umilą nam dźwięki gitary akustycznej. Po intensywnych dwóch dniach konferencji zalecamy odprężyć się w specjalnie przygotowanej strefie relaksu.

DEGUSTACJA WINA Z SOMMELIEREM
(23.09.2020 r. 20.15)

Niech Twoje kubki smakowe oszaleją! Naucz się komponować wino z przekąskami, które najbardziej lubisz. Zaskocz swoich najbliższych idealnym doborem odpowiedniego wina do obiadu czy kolacji.

POSMAKUJ REGIONALNEGO PIWA
(23.09.2020 r. 21.15)

Będąc w Kołobrzegu należy spróbować piwa z lokalnego browaru. O tajniki regionalnego trunku zapytaj podczas kolacji.

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Kołobrzegu realizuje inwestycję pn. Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności, w ramach projektu POIS.02.03.00-00-0032/17. W ramach zadania rozbudowywane są następujące instalacje obiektów gospodarki osadowej: ciąg stabilizacji beztlenowej osadu, ścieżka kogeneracji oraz instalacja przetwarzania osadu na nawóz. W wyniku procesu przetwarzania osadów ściekowych będzie produkowany certyfikowany nawóz oraz biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, znacznie obniżając jej koszty eksploatacyjne.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W KORZYŚCIENKU (zwiedzanie 24.09.2020 r.)

ul. Wspólna 5
78-132 Korzyścienko

DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU STUDYJNEGO WYLOSOWANE ZOSTANĄ ATRAKCYJNE UPOMINKI!

SEASIDE PARK HOTEL

Widok na malowniczą panoramę Bałtyku i plaża oddalona zaledwie 20 metrów!

Ul. Wschodnia 20
78-100 Kołobrzeg,
+48 94 333 40 00

reservation@seasidepark.pl

Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:

pokój 1-osobowy – 299,00 zł

pokój 2-osobowy – 342,00 zł

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Seaside Park Hotel ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.


Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Uwaga: Rezerwacji oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie powołując się na hasło "Abrys".

W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z Seaside Park Hotel

pod numerem telefonu: +48 94 333 40 50 / +48 94 333 40 51

bądź adresem e-mail: reservation@seasidepark.pl i podanie hasła: "Abrys".

Obsługa hotelowa przeprowadza dezynfekcję pokoi na życzenie gości.

Poprzednie edycje - zobacz zdjęcia

PRELEGENCI

Paweł Hryciów
Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Kołobrzegu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Jacek Dach
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Tomasz Chabelski
Evergreen Solutions Sp. z o.o.

Janusz Zakrzewski
Evergreen Solutions Sp. z o.o.

Monika Bogdał
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Michał Piotrowski
Flottweg

Maciej Lewandowski
H20

dr hab. inż. Tadeusz Pająk
prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Krzysztof Pacierpnik

SEEN Technologie sp. z o.o.

Andrzej Kaczmarczyk
SEEN Technologie sp. z o.o.

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł Politechnika Warszawska

Dipl.-Ing. Wolfgang Podewils
WP Water Consulting

dr inż. Tadeusz Rzepecki
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr Grzegorz Siebielec Instytut IUNG – PIB
w Puławach

dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Bożena Chmielina
Ekotechnologie

Robert Józwik
Neo Bio Energy

Maciej Radziwiłł
Neo Bio Energy

André Paleszko
BIOKOMPO

Danuta Kukielska
Zakład Górnictwa Skalnego, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Freddy Loiselier
BIOKOMPO

Bogusław Lach
NEWKOM

Sylwia Siebielec
Instytut IUNG – PIB
w Puławach

Jacek Drożdżal
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „ZIELONA CHEMIA”

Tomasz Sadowski, AGREX-ECO Sp. z o.o.

Zuzanna Matyska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
w Sosnowcu

Gospodarz wyjazdu technicznego:

Patronat Honorowy:

Miasto Kołobrzeg

Partner generalny:

Partner specjalny:

Partnerzy:

Partner prawny:

Partnerzy branżowi:

Patroni medialni:

Kontakt

Olga Rosiak
koordynator konferencji
+48 784 036 989
o.rosiak@abrys.pl

Łukasz Kawa
współpraca z partnerami
+48 608 376 797
l.kawa@abrys.pl