Metody zagospodarowania
osadów ściekowych

22- 24.09.2020 r., Hotel Seaside Park Kołobrzeg

14. Konferencja

Jak chronić się przed suszą?

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Dokąd zmierza branża wod-kan?

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Czas na wprowadzenie nowych dyrektyw

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Kilka słów o konferencji

Szanowni Państwo,


14 edycja Konferencji na temat: "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", a trzecia już w rozszerzonej formule obejmującej szerokie spektrum tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami ponownie trafia na wybrzeże Bałtyku. Tym razem do Kołobrzegu, miasta dynamicznie się rozwijającego także w swojej sanatoryjnej i turystycznej infrastrukturze. Przybywa coraz więcej ośrodków sanatoryjnych i nowoczesnych hoteli, konsumentów znacznych ilości wody pitnej i wytwórców ścieków, a w konsekwencji osadów. Tym samym będzie kolejna okazja, aby bezpośrednio spojrzeć na wody Bałtyku, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych i bez wahania stwierdzić, że wody Bałtyku są czyste, a krajowa gospodarka ściekowo-osadowa Bałtykowi nie zagraża. I szeroko dyskutując w nowoczesnym Hotelu Seaside Park aktualne krajowe problemy związane z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi, planami jej rozwoju i wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady jako źródło cennych surowców i substancji, spoglądając na doświadczenia innych krajów UE, będziemy mogli ten pogląd rozwijać, dyskutować oraz analizować wszelkie za i przeciw. Do dyskusji i wygłoszenia referatów zaproszono międzynarodowe grono znakomitych specjalistów z zakresu prawnych i finansowych, ekonomicznych oraz technologicznych aspektów kształtujących współczesny obraz nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Obok referatów przewidziano także interesujące panele dyskusyjne a w aneksie Konferencji zaplanowano wizytę w MWiK w Kołobrzegu, Spółce istotnie aktualnie modernizującej swój potencjał technologiczny, jeszcze wyżej podnosząc czystość środowiska wodnego w rejonie Kołobrzegu. Gwarantując wysoki poziom, szeroki program i aktualność podejmowanej problematyki w imieniu Rady Programowej 14-tej Konferencji, planowanej w Kołobrzegu w dniach 22 do 24 września 2020 r., serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału, najlepiej wprost przyjeżdżając do Kołobrzegu lub zdalnie śledząc jej przebieg z pozycji domowego czy biurowego fotela.

prof. AGH dr hab. inż. Tadeusz Pająk

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

Pierwszy dzień

22 września 2020

Drugi dzień

Główne zagadnienia konferencji:

•ramy prawne, wymagania dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, program i kierunki rozwoju,

•nowe modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych,

•komunalne osady ściekowe w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym, odzysk fosforu, rozwiązania na przykładzie Niemiec,
•eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, perspektywy rozwoju,
•nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt,
•wykorzystanie osadów ściekowych jako OZE.

Rada Programowa

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. WP, Politechnika Warszawska
Tomasz Chabelski, Evergreen Solution Sp. z o. o.
Paweł Hryciów, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu
Piotr Matuszewski, Abrys
Wolfgang Podewils, WP Water Consulting

PROGRAM KONFERENCJI

22 września 2020 r. (wtorek)
Seaside Park Hotel, ul. Wschodnia 20,
78-100 Kołobrzeg

9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, poranna kawa

10:00 Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1
Efektywne wykorzystanie osadów ściekowych w świetle obowiązujących przepisów
Prowadząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

10:10 Podsumowanie stanu prawnego zagospodarowania osadów ściekowych, problemy z którymi muszą mierzyć się producenci i odbiorcy. Nowe perspektywy zagospodarowania osadów ściekowych
prelegent w trakcie potwierdzania

10:30 Konsultacje w sprawie dyrektywy osadowej oraz prace nad Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
prelegent w trakcie potwierdzania

11.50 Cradle to Cradle w gospodarce osadami ściekowymi – teoria a praktyka
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

11:10 Możliwości pozyskania funduszy na realizację innowacyjnych inwestycji dla zagospodarowania osadów ściekowych
Agnieszki Zdanowicz, Katarzyna Błachowicz, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.

11:30 Metody zagospodarowania osadów ściekowych – po co i dlaczego?
Paweł Hryciów, Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu

11.50 Evergreen Solution ”Od Odpadu do Nawozu” Technologia FuelCal® służąca do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych na renomowane produkty z serii OrCal® Janusz Zakrzewski, Tomasz Chabelski, Evergreen Solution

12.10 PRZERWA NA KAWĘ

12.40 PANEL DYSKUSYJNY
Nowy model biznesowy w gospodarce osadami ściekowymi
Prowadzący: redaktor miesięcznika Wodociągi Kanalizacja

13.45 LUNCH

SESJA 2
Optymalizowanie istniejących instalacji zagospodarowania osadów ściekowych
Prowadzący: prof. Marek Gromiec, Politechnika Warszawska


14:40 Osady ściekowe a problem eutrofizacji wód
prof. Marek Gromiec, Politechnika Warszawska

15.00 Gospodarowanie osadami ściekowymi - jakie możliwości dają obowiązujące przepisy żeby rozwijać działalność w sposób przyjazny dla środowiska
Monika Bogdał, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

15.10 wystąpienie w trakcie potwierdzania

15.30 Krajowa gospodarka osadami ściekowymi w świetle nowej ustawy w Niemczech
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

15.50 SEEN Technologie - wykonawstwo i technologie. Hydroliza i higienizacja osadów ściekowych - aerotherm
Krzysztof Pacierpnik, Andrzej Kaczmarczyk, SEEN Technologie sp. z o.o.

16.05 Rozbudowa monospalarni osadów ściekowych w Niemczech w aspekcie odzysku fosforu
Wolfgang Podewils, WP Water Consulting

16:45 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

20:00 UROCZYSTA KOLACJA

23 września 2020 r. (środa)
Seaside Park Hotel, ul. Wschodnia 20,
78-100 Kołobrzeg

SESJA 3
Nowe technologie w gospodarce osadami ściekowymi
Prowadząca: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, Politechnika Warszawska

10:00 Stabilizacja osadów ściekowych – prawo, nauka, logika i praktyka
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

10.20 Wystąpienie partnera


10:30 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych jako środek wspomagający uprawę roślin

prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


10.50 Temat w trakcie ustaleń
Tadeusz Krężelewski, Krevox


11.00 Potencjał materii organicznej i składników nawozowych w osadach – praktyczne zastosowanie
dr Grzegorz Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławach


11.20 Zarabiaj na osadach
Bożena Chmielina, Ekotechnologie

11:35 PRZERWA NA KAWĘ

12.05 Zwiększenie potencjału metanowego wybranych substratów organicznych w wyniku ich hydrodynamicznej dezintegracji vs. bilans energetyczny
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, Politechnika Warszawska

12.25 Potencjał Neo Bio Energy i możliwości współpracy
Dariusz Bojsza, Neo Bio Energy

12:35 Innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy
Danuta Kukielska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Zakład Górnictwa Skalnego

12.55 Temat w trakcie potwierdzania
BIOKOMPO

13.05 Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
prof. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.25 Wystąpienie partnera

13.35 LUNCH

SESJA 4

Osady ściekowe – zagadnienia praktyczne
Prowadzący: dr Grzegorz Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławach

14.50 Możliwości produkcji innowacyjnych bionawozów z wykorzystaniem osadów ściekowych
Sylwia Siebielec, Instytut IUNG – PIB w Puławach

15.10 Inwestycje w branży odpadowej – wyzwania stawiane w gospodarce osadami pochodzących ze ścieków składowiskowych i procesów MBP
Zuzanna Matyska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu

15.30
Metody mieszania w wydzielonych komorach fermentacyjnych w świetle zwiększenia produkcji biogazu
Maciej Lewandowski, H20

15.40 DYSKUSJE ROUNDTABLES
Wprowadzenie: dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji umożliwiający pogłębienia wiedzy o wybranych rozwiązaniach technologicznych. Umożliwia bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w gronie ekspertów. Swoje rozwiązania zaprezentują Evergreen Solutions, Ekotechnologie oraz Krevox.

17.00 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD

17.30 atrakcje

20:00 KOLACJA

22:00 Powrót do hotelu

24 września 2020 r. (czwartek)

Wyjazd techniczny na instalację do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu

(ul. Wspólna 5, 78-132 Korzyścienko )

8.45 Zbiórka przed hotelem

9.00 Zwiedzanie instalacji

12.00 lunch

13.00 Zakończenie wyjazdu technicznego

ZAPOZNAJ SIĘ Z GWARANCJĄ KONFERENCJI I PAKIETEM BEZPIECZNA KONFERENCJA.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Zapłać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konferencji!
Jeśli nie możesz przyjechać do Kołobrzegu weź udział w internetowej formie wydarzenia.

Wybierz opcję udziału w konferencji!
Zarejestruj się na konferencję stacjonarną lub online.

STACJONARNIE

UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach,
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
- wyżywienie w dniach 22-24 września,
- udział w imprezach towarzyszących.

STACJONARNIE - cena 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ONLINE

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ONLINE - cena 499 zł netto + 23% VAT
(613,77 zł brutto)

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach online,
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych.

Miło nam poinformować, iż udział w 14. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli samorządów, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.


Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz.

Zgłoś się za darmo!

UWAGA!

Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez organizatora, a dostęp do platformy konferencyjnej otrzymają tylko przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Dołącz do naszego wydarzenia
na Facebook'u i bądź na bieżąco!

ATRAKCJE

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Kołobrzegu realizuje inwestycję pn. Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności, w ramach projektu POIS.02.03.00-00-0032/17. W ramach zadania rozbudowywane są następujące instalacje obiektów gospodarki osadowej: ciąg stabilizacji beztlenowej osadu, ścieżka kogeneracji oraz instalacja przetwarzania osadu na nawóz. W wyniku procesu przetwarzania osadów ściekowych będzie produkowany certyfikowany nawóz oraz biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, znacznie obniżając jej koszty eksploatacyjne.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W KORZYŚCIENKU (zwiedzanie 24.09.2020 r.)

ul. Wspólna 5
78-132 Korzyścienko

SEASIDE PARK HOTEL

Widok na malowniczą panoramę Bałtyku i plaża oddalona zaledwie 20 metrów!

Ul. Wschodnia 20
78-100 Kołobrzeg,
+48 94 333 40 00

reservation@seasidepark.pl

Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:

pokój 1-osobowy – 299,00 zł

pokój 2-osobowy – 342,00 zł

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Seaside Park Hotel ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.


Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Uwaga: Rezerwacji oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie powołując się na hasło "Abrys".

W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z Seaside Park Hotel

pod numerem telefonu: +48 94 333 40 50 / +48 94 333 40 51

bądź adresem e-mail: reservation@seasidepark.pl i podanie hasła: "Abrys".

Obsługa hotelowa przeprowadza dezynfekcję pokoi na życzenie gości.

Poprzednie edycje - zobacz zdjęcia

PRELEGENCI

prof. Marek Gromiec
Politechnika Warszawska

Paweł Hryciów
Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Kołobrzegu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
Politechnika Częstochowska

Danuta Kukielska
Zakład Górnictwa Skalnego, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

dr hab. inż. Tadeusz Pająk
prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Dipl.-Ing. Wolfgang Podewils
WP Water Consulting

dr inż. Tadeusz Rzepecki
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zuzanna Matyska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
w Sosnowcu

Dariusz Bojsza
Neo Bio Energy

Monika Bogdał
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Gospodarz wyjazdu technicznego:

Patronat Honorowy:

Miasto Kołobrzeg

Partner generalny:

Partner specjalny:

Partnerzy:

Partner prawny:

Partnerzy branżowi:

Patroni medialni:

Kontakt

Olga Rosiak
koordynator konferencji
+48 784 036 989
o.rosiak@abrys.pl

Łukasz Kawa
współpraca z partnerami
+48 608 376 797
l.kawa@abrys.pl