METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

17. KONFERENCJA

REJESTRACJA

26-28 WRZEŚNIA 2023 R.
TORUŃ I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

xxx

UCZESTNIKÓW

DNI OBRAD

2

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA
KONFERENCJI
W 2022 ROKU

IconIcon Icon Icon

Dlaczego warto wziąć udział?

17. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych odbędzie się w dniach
26-28 września 2023 r. w Toruniu i online.

Szanowni Państwo
Przed nami 17 już edycja corocznej, międzynarodowej konferencji pn.: „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, umiejscowiona w zawsze pięknym Toruniu.
Od poprzedniej edycji upłynął rok, który przyniósł wiele nowych i pilnych do rozwiązania kwestii związanych z zagospodarowaniem komunalnych osadów, jako wiodącej gospodarki każdej oczyszczalni ścieków. Począwszy od aktualnej wersji znowelizowanego rozporządzenia
w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych i wynikających stąd implikacji dla branży poprzez analizę szeregu uwarunkowań determinujących zagospodarowanie różnymi metodami komunalnych osadów ściekowych Uczestnik konferencji będzie miał okazję wysłuchać także bieżących doniesień z rynku gospodarki osadami w Niemczech a także zapoznać się z dobrze już ukształtowanymi trendami w zakresie efektywności odzysku energii pozyskiwanej z osadów jak także zaawansowanymi technologiami odzysku fosforu czy pozyskania biowodoru.
Wszystkie te kwestie ujęte zostały w programie obecnej edycji konferencji i zaprezentowane zostaną przez znakomitych krajowych i zagranicznych specjalistów z branży zagospodarowania osadów. Tradycyjną formę prezentacji referatów uzupełnią dwa panele dyskusyjne.
Pierwszy dotyczący dyskusji nad potencjałem oczyszczalni ścieków i osadów ściekowych
w aspekcie pozyskiwania bioenergii i biowodoru, podczas którego dyskutowane będą dobrze już przetarte ścieżki w kierunku samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków
i wytwarzania biowodoru. Drugi panel, o charakterze debaty oksfordzkiej, zaprezentuje dyskusję wobec a priori postawionej tezy o optymalnym kierunku gospodarki osadowej z wszelkimi za
i przeciw. Biorąc pod uwagę ulokowanie konferencji w doskonałym toruńskim hotelu, szereg nie tylko merytorycznych atrakcji zapowiadanych przez Organizatora, a także nieodłączny wyjazd studyjny przewidziany w aneksie konferencji serdecznie Państwa zapraszam, do wzięcia udziału w 17 edycji cyklu naszych konferencji. Zaproszenie to kieruję nie tylko do naszych wieloletnich, tradycyjnych już Uczestników, ale również do tych z Państwa którzy po raz pierwszy przyjadą skonfrontować szereg zapowiadanych punktów programu ze swoimi zainteresowaniami i zawodowymi oczekiwaniami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI


W imieniu Rady Programowej 17 Konferencji:
Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

25 WRZEŚNIA

26 WRZEŚNIA

27 WRZEŚNIA

28 WRZEŚNIA

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne
- Kolacja bankietowa
w Hotelu Copernicus

- Obrady merytoryczne

- Atrakcje dodatkowe
- Kolacja regionalna w Karczmie Spichrz

- Wyjazd studyjny

do Aleksandrowa Kujawskiego

- Zwiedzanie Twierdzy Toruń z przewodnikiem

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
Dyrektor Programowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Dipl. - Ing. Wolfgang Podewils

WP Water Consulting

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD - 26 WRZEŚNIA 2023

PROGRAM KONFERENCJI

POBIERZ PROGRAM I INFORMACJE ORGANIZACYJNE ⇢

10:00

Otwarcie obrad konferencji

Robert Rosa, Abrys

Słowo wstępne

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


10:10

SESJA 1: ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W PERSPEKTYWIE ZMIAN PRAWNYCH, FINANSOWYCH I EKONOMICZNYCH

Prowadząca: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW, Politechnika Warszawska

10:15

Osady ściekowe w świetle ustawy Prawo wodne

prof. dr hab. inż. Bartosz Rakoczy, Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie''


10:30

Możliwości finansowania inwestycji wod-kan ze środków krajowych i europejskich [ONLINE]

Katarzyna Paprocka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10:45

Blue Deal - korzyści i zagrożenia

dr Marek Mieńkowski, Uczelnia Łazarskiego

11:00

Osady ściekowe w kontroli WIOŚ - aspekty prawne i proceduralne

dr Jędrzej Bujny, BUJNY Prawo dla Ekosystemu

11:15

Przerwa na kawę

11:35

PANEL DYSKUSYJNY

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OCZYSZCZALNI W PROCESIE POZYSKIWANIA BIOENERGII,

BIOWODORU I BIOPALIW

Prowadzący: Robert Gorczyński, Abrys

Paneliści:

dr. hab. Wojciech Czekała, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW, Politechnika Warszawska

dr Jędrzej Bujny, BUJNY Prawo dla Ekosystemu

dr Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława

12:35

Czas na pytania

12:10

Panel dyskusyjny

Prowadzący: imię i nazwisko, jednostka

Opis panelu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.


Paneliści:
- Imię i nazwisko, jednostka

SESJA 2: ODZYSK SUROWCÓW Z OSADÓW - DOMYKANIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO I KORZYŚCI EKONOMICZNE

Prowadzący: Cezary Jędrzejewski, RedEko

12:40

Rozpoczęcie drugiej sesji

Cezary Jędrzejewski, RedEko

12:45

Perspektywa technologiczna budowy instalacji odzysku z osadów ściekowych


13:00

Technologia EQUIPO - doskonała synergia lidera rynku, bezkonkurencyjności i efektywności w przetwarzaniu osadów ściekowych

Maciej Ochman, EQUIPO

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz SGH, Prezes Zarządu EQUIPO EuropeSpecjalizuje się w technologiach przemysłowych w obszarze przetwarzania odpadów: stabilizacja, kompostowanie, bio-suszenie, redukcji związków odorowych, systemach spalania lotnych związków organicznych oraz aktywnego uziemiania w przemyśle petrochemicznym i poligraficznym. Wprowadził na rynek Polski wiele technologii i zapoczątkował ich powszechne zastosowanie między innymi membrany Gore®Cover w wariancie boksów nią przykrytych. Posiada nie tylko wiedzę handlową ale również techniczną, co daje Klientom pełen zakres wsparcia w trakcie inwestycji oraz komfort ich realizacji. Pod jego nadzorem zostało wybudowanych kilkadziesiąt obiektów zarówno w Polsce jak i w innych państwach, które łącznie przetwarzają ponad 3 000 000 ton odpadów rocznie a ich ilość corocznie wzrasta.Posiada szerokie relacje biznesowe z czołowymi producentami urządzeń co umożliwia bardzo szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

EQUIPO

Maciej Ochman

13:10

Odzysk fosforu – Wdrażanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego w MPWiK w m.st. Warszawie

Zbigniew Zakrzewski, Zakład „Południe”, Pion Ścieków, MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Przerwa na lunch

13:25


Gospodarka osadami ściekowymi w Stanach Zjednoczonych

prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, Doradca Komisji Środowiska Senatu RP

14:25

Sucha dezodoryzacja przy użyciu eNVIDRY : innowacyjna technologia tworzenia skutecznej bariery antyodorowej
Mateusz Dziurlikowski, EQUIPO

14:40

TM

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Ukończył studia w ramach dwóch uczelni wyższych: Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Łódzkiej. W ramach studiów od zawsze związany z kierunkami ścisłymi – najpierw z technologią chemiczną, następnie z inżynierią środowiska. Przygodę z branżą gospodarki odpadami rozpoczął dzięki pracy w Abrysie, gdzie ukierunkował swoje zainteresowanie na metody zagospodarowania odpadów komunalnych. Kolejne doświadczenia zdobył m.in. w ramach pracy przy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, z ramienia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz pełniąc stanowisko inżyniera ds. technologii w firmie Sweco Polska. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Gospodarką Odpadami” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, co pozwoliło jeszcze w większym stopniu rozszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie. Obecnie pełni funkcję inżyniera sprzedaży w firmie EQUIPO, gdzie jest odpowiedzialny za system suchej dezodoryzacji eNVIDRYTM oraz technologię kompostowania membranowego.

EQUIPO

Mateusz Dziurlikowski

Doświadczenia w zakresie wprowadzania do obrotu polepszaczy gleby i nawozów organicznych wytworzonych z komunalnych osadów ściekowych

Paweł Karwat, Bio-Industry

14:50

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Właściciel firmy BIO-INDUSTRY zajmującej się doradztwem technologicznym dla branży biogazu, konsultingiem środowiskowym, certyfikacją nawozową kompostu

i pofermentu oraz zatwierdzeniem weterynaryjnym. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (mgr inż. biotechnologii). Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w administracji państwowej w obszarach związanych z kontrolą i ochroną środowiska. W latach 2008 - 2009 r. specjalista ds. produkcji

w Dziale Biogaz spółki Goodvalley Agro. Następnie od 2010 do 2015 r. kierownik Działu Biogaz w Goodvalley Agro odpowiedzialny za działalność operacyjną 8 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 7,4 MW. W latach 2016 - 2017 r. Dyrektor Operacyjny w PGB Serwis Sp. z o.o. spółce wchodzącej w skład holdingu Polska Grupa Biogazowa S.A. będącej liderem w branży biogazowni rolniczych w Polsce. Wykładowca w uczelniach: Bydgoska Szkoła Wyższa (w 2010 r.) oraz Uczelni Łazarskiego (od 2011 do 2014 r.) przedmiotów związanych z procesem inwestycyjnym i działalnością operacyjną biogazowni. Od 2020 r. ekspert zewnętrzny dla NCBR biorący czynny udział w opracowaniu wymagań konkursowych oraz opiniowaniu złożonych wniosków w ramach projektów związanych z biogazem

i biometanem.

Bio-Industry

Paweł Karwat

Alternatywna metoda higienizacji osadów ściekowych w celu ich doglebowego zastosowania

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

15:00

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska. W swoich badaniach podejmuje się tematyki szeroko rozumianej geochemii środowiska, wykorzystania odpadów w technologiach materiałów budowlanych, fitoremediacji i rekultywacji gleb zdegradowanych, nawożenia, osadów ściekowych, zagospodarowania odpadów z energetycznego wykorzystania biomasy. Jest autorem 3 patentów z zakresu zagospodarowania odpadów do celów nawozowych oraz w kierunku utylizacji w materiałach budowlanych. Długoletni ekspert branżowy Komisji Europejskiej, NCBR, PARP, NFOŚiGW, BGK i innych instytucji. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji KIS 2 „Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego”.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Technologia TH-AD-HTC wysokoefektywnego zagospodarowania osadów ze średnich oczyszczalni ścieków komunalnych

dr inż. Eugeniusz Krop, BioTheCon

15:10

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wydział Chemiczny, ze specjalizacją inżynieria chemiczna, zaś doktorat obronił na tej Uczelni, Wydział Mechaniczny Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej. Przez wiele lat modelował, projektował i wdrażał technologie chemiczne i środowiskowe pracując w wiodącym dla przemysłu chemicznego biurze projektów i realizacji inwestycji, aktualnie Fluor S.A. w Gliwicach. Przez ponad 3 lata pracował na Uniwersytecie Erlangen-Nuernberg w RFN nad modelowaniem równowag w układach dwufazowych. Przez kilkanaście lat kierował prywatnym biurem projektów i realizacji inwestycji, aktualnie z zawieszoną działalnością, które m.in. opracowało 3 własne, oryginalne technologie dla ochrony powietrza i produkcji biopaliw wdrożone w 28 instalacjach, głównie dla ORLEN i PERN, oraz zaprojektowało i współorganizowało budowę nowych obiektów: bazy paliw płynnych w Radzionkowie dla zagranicznego inwestora, aktualnie Tanquid Polska Sp. z o.o., oraz zakład produkcji bioetanolu w Nowej Wsi Wielkiej k/Bydgoszczy, aktualnie Bioetanol AEG Sp. z o.o. Od wielu lat jest konsultantem spółek realizujących prace b+r dla ochrony środowiska. Od 5 lat kieruje spółką BioTheCon, która opracowała własne, nowatorskie technologie w dwóch rozwojowych dziedzinach: przekształcania biomasy typu słoma na substrat dla biogazowni rolniczych oraz zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych. Dla technologii z dziedziny „substratowej” BioTheCon znalazła Inwestora, z którym ją aktualnie wdraża, natomiast technologię z dziedziny „osadowej” prezentuje na niniejszej Konferencji.

BioTheCon

dr inż. Eugeniusz Krop

Nowa generacja pras śrubowo-pierścieniowych Volute DUO w odwadnianiu osadów komunalnych i przemysłowych

dr inż. Piotr Wiliński, Watersystem

15:20

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Jest ekspertem w dziedzinie inżynierii środowiska, specjalizuje się w technologiach dotyczących oczyszczania wody oraz ścieków przemysłowych.Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zarówno jako asystent projektanta instalacji przemysłowych, kierownik prac badawczych czy dyrektor ds. technicznych, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Piotr Wiliński posiada tytuł doktora inżyniera, który uzyskał na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Temat pracy dotyczył zastosowania nowatorskiej metody oczyszczania ścieków kosmetycznych z zastosowaniem metody flotacji wzbogaconej o zastosowanie ozonu jako czynnika utleniającego. Posiada dyplom magistra Politechniki Warszawskiej na ww. Wydziale oraz tytuł magistra w dziedzinie inżynierii środowiska uzyskany na Aalborg University w Danii.

Watersystem

dr inż. Piotr Wiliński

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w obliczu wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu

mgr inż. Magdalena Andrunik, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

15:30

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Młoda naukowczyni z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymii Energią Polskiej Akademii Nauk. Obecnie realizuje pracę doktorskąw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie skupia się na adsorpcji pestycydów za pomocą adsorbentów otrzymanych w wyniku przekształcenia popiołów lotnych. Jej zainteresowania obejmują także kwestie związane z ochroną i oczyszczaniem wód, recyklingiem i zrównoważonym wykorzystaniem surowców oraz nowoczesnym zarządzaniem odpadami.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymii Energią PAN w Krakowie

mgr inż. Magdalena Andrunik

Zakończenie pierwszego dnia obrad

15:45

17:50

Rejs po Wiśle legendarnym statkiem ,,Wanda''

Uroczysta kolacja w hotelu

20:00

DRUGI DZIEŃ OBRAD - 27 WRZEŚNIA 2023

10:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

SESJA 3: PRAKTYKI ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Czas na wystąpienie merytoryczne

Czas na wystąpienie merytoryczne

Analiza możliwości wzrostu produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji i dezintegracji

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW, Politechnika Warszawska

10:05

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Biotechnologia

w Inżynierii Środowiska. Od 2004 r. adiunkt, a od 2016 r. profesor na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensyfikacja usuwania ze ścieków związków biogennych oraz niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac. Wiceprzewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW,

Czas na wystąpienie merytoryczne

Termiczne przekształcanie KOŚ - niezbędny wzrost udziału tej metody zagospodarowania osadów ściekowych

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:20

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska, od ponad 25 lat specjalizujący się w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko instalacji termicznego przekształcania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie, opiekun naukowy corocznych seryjnych międzynarodowych konferencji w zakresie tematyki termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych (od 1997), konsultant przebiegu budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (1997-2001), ekspert NFOŚiGW oraz MŚ podczas etapu zrealizowanych w kraju (2010-2014) projektów budowy tego rodzaju zakładów, członek wielu kadencji Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2002) oraz kadencji Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2015-2019).

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

Podczas debaty zostaną omówione główne ścieżki zagospodarowania osadów ściekowych. Każdy z uczestników debaty opowie się za jedną z nich.

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH - KTÓRĄ DROGĘ WYBRAĆ?

DEBATA OKSFORDZKA

10:35

Czas na wystąpienie merytoryczne

Prowadząca: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW

Uczestnicy:

Cezary Jędrzejewski, RedEko

Maciej Ochman, EQUIPO

Witold Woroszyłło, JV Technology

Czas na wystąpienie merytoryczne

Mides, Aerotherm, Annamox, Phospaq - technologie SEEN stosowane w nowoczesnych oczyszczalniach

Krzysztof Pacierpnik, SEEN Technologie

11:30

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

W SEEN Technologie jest odpowiedzialny za rozwój rynku przemysłowego (głównie Energetyka i Ciepłownictwo) oraz komunalnego. Kieruje działem sprzedaży i ofertowania inwestycji pod klucz dla zakresu wodno-ściekowo-osadowego oraz odzysku energii dla dużych i średnich zadań inwestycyjnych. Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk gdzie uzyskał tytuł EMBA. Inżynier ochrony środowiska z branżą wodno-ściekową związany od blisko dwudziestu lat jako praktyk w zakresie wykonawstwa, projektowania i zarządzania przygotowaniem inwestycji. Doświadczenie Inżynierskie i Managerskie zdobywał w polskich spółkach jak i największych branżowych międzynarodowych koncernach. Ekspert w obszarach: technologii uzdatniania i demineralizacji wody, oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin, rozwiązywania „problemów wodnych” i zamykania obiegów wody

SEEN Technologie

Krzysztof Pacierpnik

Czas na wystąpienie merytoryczne

Przerwa na kawę

11:40

Czas na wystąpienie merytoryczne

12:00

Zmienione rozporządzenie w sprawie osadów ściekowych 2017 w Niemczech - postępy w realizacji

Dipl.-ing. Wolfgang Podewils, WP Water Consulting

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Wolfgang Podewils studied civil engineering at the RWTH Aachen University (Germany) with a focus on urban water management. With the degree of “Diplom-Ingenieur” he started his professional career in 1979 at Tuttahs & Meyer Consulting Engineers, Aachen. In 1992 he joined the RWE Group as Senior Consultant and Head of Department at the subsidiary DAR - Deutsche Abwasserreinigungs-Gesellschaft mbH (German Environmental Consultants), Essen. Since 2001, he has taken on various tasks for different group companies and last worked as coordinator for water research and development. After retirement at the end of September 2020, he runs his own consulting company in the water business.

WP Water Consulting

Dipl.-ing. Wolfgang Podewils

Czas na wystąpienie merytoryczne

12:30

Why new sludge management is needed – the story of Danish Odsherred Utility Company [ONLINE]

Fanny Villadsen, Odsherred Utility Company

Icon

Zobacz Prelegentkę


Odsherred Utility Company

Fanny Villadsen

At the age of 23, Fanny started at Odsherred Forsyning in the role as executive assistant to the director. Already the following year, she was promoted to head of administration for customer service and communication, for which she also took a supplementary education – an MBA in administration and management. In January 2019, Fanny was made CEO of Odsherred Forsyning. Since then, the utility service business area has expanded from sewage, cleaning water and wastewater to also handling the establishment and operation of district heating. It is planned that from 2025 waste and garbage operations will become part of Odsherred Forsyning’s area of responsibility. Odsherred municipality has an approximated 16.000 properties and 24.000 holiday houses – which is the largest holiday house area in the entire Denmark.

Czas na wystąpienie merytoryczne

12:40

New to the world sludge management – integrated steam drying and pyrolysis

Christian Wieth, AquaGreen

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

AquaGreen

Christian Wieth

 • CMO and Export Sales
 • M.S.c Chemical Engineering –Biotechnology, DTU
 • 15 years’ experience with global B2B marketing and sales for technical industries
 • Business development, Innovation, Partnering
 • Broad cross functional experience working in Production, R&D, Regulatory, QC Analytical labs, Business Process Reengineering, eBusiness

Czas na wystąpienie merytoryczne

12:50

Osady ściekowe a gospodarka obiegu zamkniętego

dr hab. Wojciech Czekała, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Inżynierii Biosystemów. Badania naukowe Wojciecha Czekały realizowane są przede wszystkim w tematach gospodarki odpadami, produkcji biopaliw oraz szeroko rozumianej ochrony i kształtowania środowiska. Istotnym elementem działalności jest również edukacja środowiskowa i popularyzacja wiedzy. Autor lub współautor w 140 oryginalnych prac twórczych, w tym 37 opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej, spośród których najbardziej prestiżowe czasopisma to: Renewable & Sustainable Energy Reviews, Waste Management, Energy, Journal of Cleaner Production, Bioresource Technology i Science of The Total Environment. W 2022 roku został sklasyfikowany przez wydawnictwo Elsevier na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w literaturze naukowej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Wojciech Czekała, prof. UPP

Czas na wystąpienie merytoryczne

13:05

Oczyszczanie spalin za instalacjami spalania osadów ściekowych - pierwsze wyniki i konsekwencje dla przyszłych projektów.

Mariusz Buganik, LUEHR FILTER

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Jest absolwentem Wydziału MEiL (Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa) Politechniki Warszawskiej i Studiów Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego, które skończył z wyróżnieniem. Cała kariera zawodowa Mariusza Buganika związana jest z polską energetyką i przemysłem, z czego ostatnie 12 lat z ochroną środowiska w szczególności z oczyszczaniem powietrza i spalin.Liczne zrealizowane projekty ochrony środowiska były powiązane z instalacjami odpylania, odazotowania, odsiarczania i usuwania rtęci.„Poznanie własnego kotła i określenie horyzontu czasowego jego pracy oraz kompleksowe zrozumienie wzajemnego oddziaływania i ograniczeń różnych instalacji ochrony środowiska potrzebnych do spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych, pozwala na optymalne przygotowanie się do inwestycji”

LUEHR FILTER

Mariusz Buganik

Czas na wystąpienie merytoryczne

13:15

Mikroplastik w oczyszczalni ścieków: źródła, analityka oznaczania, toksyczność i przemiany w procesach oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Warszawska

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. W 1995 roku ukończyła Wydział Ogrodnictwa, a w 2000 uzyskała doktorat nauk leśnych Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W latach 2000-2021 jako pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej uzyskała kolejno habilitację (2008) oraz tytuł profesora zwyczajnego (2014). W latach 2016-2020 była Dziekanem Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Od 2021 roku zatrudniona w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na roli miasta jako organizmu w otaczającym środowisku. Od wielu lat zajmuje się zrównoważonym zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych (w tym osadów ściekowych) w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Od kilku lat jest członkiem Rady Programowej Konferencji

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Czas na wystąpienie merytoryczne

13:30

Praktyczne wykorzystanie osadów ściekowych i mitygacja emisji odorowych

dr inż. Jakub Mazurkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Absolwent Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, stypendysta na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Specjalista z zakresu technologii ścieków oraz wykorzystania osadów ściekowych w procesach fermentacji. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu budowami i projektowaniu instalacji i urządzeń: gaz, wod-kan, ogrzewczych, wentylacji i biogazowni. Ekspert WRPO (2014-2020) oraz Broker Innowacji Urządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu

dr inż. Jakub Mazurkiewicz

Czas na wystąpienie merytoryczne

13:45

Czas na pytania


Czas na wystąpienie merytoryczne

13:50

Przerwa na lunch

Czas na wystąpienie merytoryczne

14:50

Case study - Modernizacje oczyszczalni i zagospodarowania osadów ściekowych

dr Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława


Piotr Powiertowski, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Złotów


Czas na wystąpienie merytoryczne

15:10

Zamiana osadu w produkt nawozowy – praktyczne doświadczenia.

inż. Jan Kolbusz, Mikrobiotech

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Ukończył studia z nauk środowiskowych na University of Missouri, Columbia; wcześniej studia inżynierskie na SGGW. Z odpadami pracuje od 2008 roku. Pomaga uzyskać oszczędności i poprawić statystyki w odpadach. Wprowadza procedury zamiany odpadu na produkty nawozowe i inne, nadające się do ponownego użycia. Chce do 2027 r pomóc wyeliminować w ten sposób min. 300 000 t odpadów, rocznie i wytworzyć oszczędności na min. €7.5M/rok.

Mikrobiotech

inż. Jan Kolbusz

Czas na wystąpienie merytoryczne

15:20

Naukowe i praktyczne aspekty ko-fermentacji osadów ściekowych

dr hab. Anna Grobelak, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Zajmuje się badaniem i rozwojem innowacyjnych technologii środowiskowych dla przemysłu, realizuje badania zwiazane

z gospospodarką obiegu zamknietego, w tym wytwarzaniem nowych nawozów organicznych, sekwestracją węgla organicznego (SOC), kierownik i wykonawca w projektach, edytor w czasopiśmie IJEST

i Energies, współautorka 6 patentówm, kierownik prac zleconych, wykonawca i kierownik w projektach z zakresu procesów

na oczyszczalniach ścieków oraz gospodarki osadami ściekowymi

oraz odpadami organicznymi. Jej publikacje dotyczą badania procesów biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie oczyszczania ścieków, przetwarzania biologicznego odpadów, kompostowania i aplikowania glebowego biosolidów. Realizowane badania dotyczą także występowania zanieczyszczeń w ściekach

i osadach, w tym także nanocząstek i WWA i innych mikrozanieczyszczeń. Jest profesorem uczelnianym (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska) specjalizuje się w inżynierii środowiska i biotechnologii, toksykologii molekularnej, biogeradacji i bioremediacji. Prowadzi także badania nad antybiotykoopornością. Jest autorem patentów, opracowań i wdrożeń dla przemysłu.

Politechnika Częstochowska

Dr hab. Anna Grobelak, prof. PCz

Czas na wystąpienie merytoryczne

15:35

Podsumowanie konferencji

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Czas na wystąpienie merytoryczne

15:45

Rozdanie nagród za ankiety

Czas na wystąpienie merytoryczne

15:55

Zakończenie konferencji

Czas na wystąpienie merytoryczne

19:00

Kolacja w Karczmie Spichrz

WYJAZD STUDYJNY W DNIU 28.09.2023
DO ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

O miejscu wyjazdu studyjnego

ul. Parkowa 47, Aleksandrów Kujawski


Instalacja w Aleksandrowie Kujawskim powstała
w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku odpadowego.

Spółka Best Polymers Group S.A. działa w Europie
od 2013 r. Została założona jako firma handlowa zorientowana na wyroby z tworzyw sztucznych, specjalizując się w produkcji i sprzedaży granulatów z recyklingu, oraz innych form tworzyw sztucznych w tym odpadów. Jako odpowiedzialny dostawca rozpoczęliśmy jednocześnie odbiory odpadów,
które przekazujemy do dalszego procesu zagospodarowania, zgodnie z posiadanymi decyzjami. W celu poszerzenia działalności podjęto decyzję o budowie kompostowni o łącznej przepustowości rocznej 40 000 Mg zlokalizowanej
w Aleksandrowie Kujawskim, w której wykorzystano technologię firmy EQUIPO.

Technologia biologicznego przetwarzania EQUIPO, składa się ze sterowanego komputerowo systemu napowietrzania, w którego skład wchodzą wentylatory oraz kanały napowietrzające, działające jednocześnie jako kanały odprowadzające odcieki procesowe. Komputerowy system sterowania
i wizualizacji procesu realizuje algorytmy sterujące poszczególnymi procesami w oparciu o odczyty z sond pomiaru temperatury, zarówno wewnątrz boksów kompostowych, jak i na zewnątrz. Istotny element instalacji stanowi półprzepuszczalna membrana EQUIPO, oraz nawijarka membran, za pomocą której przykrywa się usypane pryzmy w reaktorach (tzw. boksach) membranami. Poza urządzeniami technologicznymi ważnym elementem jest również uszczelniony plac betonowy, w którym umieszczone są m.in. wspomniane kanały napowietrzające.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników 17. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych do wzięcia udziału w wizycie studyjnej na instalacji!

Image

Zbiórka przy Copernicus Toruń Hotel dla Uczestników jadących autokarem

9:00

9:45

Zwiedzanie Instalacji w Aleksandrowie Kujawskim

Przejazd do Twierdzy Toruń

11:30

12:00

Zwiedzanie Twierdzy Toruń z Przewodnikiem

13:30

Powrót do Copernicus Toruń Hotel

WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM
DO MUZEUM TWIERDZY TORUŃ
28.09.2023

Muzeum Twierdzy Toruń

W dzień wyjazdu studyjnego odwiedzimy również
Muzeum Twierdzy Toruń.
Mieści się ono
w zlokalizowanych przy Dworcu Autobusowym PKS budynku dawnych Koszar Bramy Chełmińskiej, będących elementem XIX-wiecznego fortecznego systemu obronnego, powstałego dla wzmocnienia wschodniej granicy Prus. Dziś toruńskie fortyfikacje to jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów budowli obronnych, stanowiący niezwykle cenny zabytek architektury militarnej. Doskonale zachowany zespół obiektów, składający się z fortów, schronów, baterii artyleryjskich i budowli zaplecza, stanowi nie lada gratkę dla wszystkich miłośników dawnego budownictwa obronnego.

W Koszarach Bramy Chełmińskiej przeznaczonych dla około 160 żołnierzy, mieściło się także laboratorium amunicyjne. Służyło ono do przygotowywania amunicji dla dział ustawionych na wale przykrywającym budynek. Długi, mierzący 113 metrów blok koszarowy, składa się z trzech skrzydeł, mieszczących 16 komór podzielonych na 26 pomieszczeń.

Wyrusz z nami w podróż w czasie i udajmy się do XIX wieku!

źródło: archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł


UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA

 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 26-27.09.2023 r. (26.09.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 27.09.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 28.09.2023 r.
REJESTRACJA

(1955,70 zł brutto)

(613,77 zł brutto)

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Copernicus Toruń Hotel****

Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

Copernicus Toruń Hotel to czterogwiazdkowy nowoczesny obiekt, położony obok malowniczych Plant nad brzegiem Wisły.
Hotel oferuje swoim gościom nie tylko malownicze widoki na Stare Miasto, Wisłę
czy park, ale również możliwość korzystania
z wielu atrakcji takich jak: basen, spa, kręgle
a nawet klub nocny. Ponadto, dzięki doskonałej lokalizacji, umożliwia gościom korzystanie
z wszelkich dobrodziejstw Torunia.


Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 360 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 410 zł brutto za dobę

Rezerwacja na hasło ABRYS:

+48 797 010 166
recepcja@copernicustorun.comWszystkie pokoje w hotelu Copernicus zostały wyprzedane. Prosimy o indywidualne rezerwacje przez serwisy rezerwacyjne.

Icon

ABRYSÓWKA
25.09.2023

Hotelowa kręgielnia

Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

Abrysówka to tradycyjne spotkanie dla uczestników naszych konferencji. Ma charakter zupełnie nieformalny. To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak
i prywatnych.
W tym roku zapraszamy do gry w kręgle oraz bilarda!


Icon

KOLACJA REGIONALNA W KARCZMIE SPICHRZ
27.09.2023

Karczma Spichrz

Mostowa 1A, 87-100 Toruń

Karczma Spichrz słynie z dań kuchni polskiej
i myśliwskiej. Aromatyczne zioła, świeże warzywa, najwyższej jakości mięsa, sery
i wędliny własnego wyrobu powodują, że smaki i zapachy skosztowanych w Spichrzu potraw zapamiętuje się na długo i chętnie do nich powraca. Karczma szczyci się również niepowtarzalnym klimatem: drewniane odrestaurowane stropy i filary, oryginalne koło młyńskie oraz ludowa muzyka na żywo sprawiają, że wnętrze restauracji jest przytulne i wyjątkowe.


PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA

PARTNER GENERALNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PARTNER PRAWNY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Kalina Klimenko

koordynatorka konferencji

Kontakt w sprawie konferencji


k.klimenko@abrys.pl

Icon

784 001 825

Icon Icon
Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

współkoordynator konferencji

Kontakt w sprawie konferencji

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon Icon