Organizator

Współpraca

Partnerzy Generalni

METODY ZAGOSPODAROWANIA
OSADÓW ŚCIEKOWYCH15. Konferencja

28-30 września 2021r.

Seaside Park Hotel**** Kołobrzeg

ZAREJESTRUJ SIĘ
ZAREZERWUJ NOCLEG
O KONFERENCJI
PROGRAM
KONTAKT

Kilka słów o konferencji

Szanowni Państwo,


14 edycja Konferencji na temat: "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", a trzecia już w rozszerzonej formule obejmującej szerokie spektrum tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami ponownie trafia na wybrzeże Bałtyku. Tym razem do Kołobrzegu, miasta dynamicznie się rozwijającego także w swojej sanatoryjnej i turystycznej infrastrukturze. Przybywa coraz więcej ośrodków sanatoryjnych i nowoczesnych hoteli, konsumentów znacznych ilości wody pitnej i wytwórców ścieków, a w konsekwencji osadów. Tym samym będzie kolejna okazja, aby bezpośrednio spojrzeć na wody Bałtyku, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych i bez wahania stwierdzić, że wody Bałtyku są czyste, a krajowa gospodarka ściekowo-osadowa Bałtykowi nie zagraża. I szeroko dyskutując w nowoczesnym Hotelu Seaside Park aktualne krajowe problemy związane z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi, planami jej rozwoju i wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady jako źródło cennych surowców i substancji, spoglądając na doświadczenia innych krajów UE, będziemy mogli ten pogląd rozwijać, dyskutować oraz analizować wszelkie za i przeciw. Do dyskusji i wygłoszenia referatów zaproszono międzynarodowe grono znakomitych specjalistów z zakresu prawnych i finansowych, ekonomicznych oraz technologicznych aspektów kształtujących współczesny obraz nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Obok referatów przewidziano także interesujące panele dyskusyjne a w aneksie Konferencji zaplanowano wizytę w MWiK w Kołobrzegu, Spółce istotnie aktualnie modernizującej swój potencjał technologiczny, jeszcze wyżej podnosząc czystość środowiska wodnego w rejonie Kołobrzegu. Gwarantując wysoki poziom, szeroki program i aktualność podejmowanej problematyki w imieniu Rady Programowej 14-tej Konferencji, planowanej w Kołobrzegu w dniach 22 do 24 września 2020 r., serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału, najlepiej wprost przyjeżdżając do Kołobrzegu lub zdalnie śledząc jej przebieg z pozycji domowego czy biurowego fotela.

Szanowni Państwo,
Kolejna, już 15 edycja międzynarodowej konferencji na temat: "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", realizowana w rozszerzonej formule obejmującej obszerne spektrum problematyki tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami, ponownie trafia na wybrzeże Bałtyku, ponownie do Kołobrzegu i tego samego ekskluzywnego hotelu Seaside Park położonego tuż na brzegiem Bałtyku. Tym samym będzie kolejna okazja, aby bezpośrednio spojrzeć na wody Bałtyku, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych, a jednocześnie od kilku lat regionu tak trendy w wyborach wakacyjnych urlopów naszych rodaków. Dla nas, ludzi z branży, będzie to przede wszystkim okazja, aby kolejny raz w otoczeniu szumu fal Bałtyku, patrząc poprzez pryzmat współczesnej, nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, dyskutować o szeregu problemach, które finalnie decydują o jego czystości. W gronie zaproszonych znakomitych prelegentów, z kraju i zagranicy, będziemy dyskutować o oczekujących nas zmianach prawa unijnego i krajowego, o uwarunkowaniach i optymalnych technologiach zagospodarowania osadów ściekowych dla różnej skali wielkości oczyszczalni ścieków, wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady, jako źródło cennych surowców i substancji, spoglądając jednocześnie na doświadczenia innych krajów UE oraz rozważając możliwości rozwoju i szanse pozyskania niezbędnych funduszy w tym celu. Obok referatów przewidziano także interesujący panel dyskusyjny a w aneksie konferencji zaplanowano wizytę w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie, gdzie będzie okazja zapoznać się z realizowaną tam inwestycją i interesującym rozwiązaniem w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, jako źródła biogazu przekształcanego w energię elektryczną dla potrzeb własnych oczyszczalni i certyfikowanego nawozu.Gwarantując wysoki poziom, obszerny program i aktualność podejmowanej problematyki 15-tej edycji konferencji, planowanej w Kołobrzegu w dniach 28 do 30 września 2021 r., w imieniu Rady Programowej serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

ZAKUP MATERIAŁÓW Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Dokąd zmierza branża wod-kan?

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Czas na wprowadzenie nowych dyrektyw

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

prof. AGH dr hab. inż. Tadeusz Pająk

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

W SPRAWIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSMISJĄ ONLINE KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT +48784001825

Pierwszy dzień

22 września 2020

Drugi dzień

Główne zagadnienia konferencji:

  • ramy prawne, wymagania dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, program i kierunki rozwoju,
  • modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych,
  • komunalne osady ściekowe, rozwiązania na przykładzie Niemiec,
  • nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt,
  • wykorzystanie osadów ściekowych jako OZE.

Podczas konferencji hybrydowych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Gwarancja konferencji
Bezpieczna konferencja
Informacje organizacyjne

Rada Programowa

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. WP, Politechnika Warszawska
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Agnieszka Spodzieja, Green Code
Piotr Matuszewski, Abrys
Piotr Talaga, Abrys

PROGRAM

28 września 2021 r. (wtorek)

9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, poranna kawa

10:00 Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1
Zagospodarowanie osadów ściekowych w świetle prawnym, ekonomicznym i finansowym

Prowadzący: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw, Politechnika Warszawska

10.20 Planowane zmiany przepisów dotyczących komunalnych osadów ściekowych
Marzena Berezowska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10.40 Ewaluacja dyrektywy ściekowej w Unii Europejskiej
dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

11:00 Pozyskiwanie funduszy na realizację inwestycji dla osadów ściekowych

Katarzyna Paprocka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej11.20 PRZERWA NA KAWĘ


11.40 Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych i jego wpływ na cenę zagospodarowania osadów
Mateusz Karciarz, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


12.00 Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w świetle realizacji KPOŚK
Grzegorz Waligóra, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ONLINE

12.20
Stosowanie osadów ściekowych – aktualne uwarunkowanie i wyzwania prawne.
Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal


12.40 PANEL DYSKUSYJNY
Model biznesowy zagospodarowanie osadów ściekowych dla małych i średnich oczyszczalni ścieków

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

Uczestnicy:
- Janusz Dawidziak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

- Marta Całka, GREEN CODE

- Bożena Chmielina, Ekotechnologie s.c.
- dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"13.10 LUNCH


SESJA 2
Optymalizacja istniejących instalacji zagospodarowania osadów ściekowych
Prowadzący: dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


14.10 Monospalanie czy współspalanie osadów- za i przeciw

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

14.30 Prace naprawcze w oczyszczalni ścieków "Czajka". Normy eksploatacyjne instalacji

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. Pł, Politechnika Łódzka, ONLINE


14.50 Kompostowanie osadów ściekowych i innych odpadów organicznych w technologii GORE® Cover - element zielonej transformacji przedsiębiorstw

Agnieszka Spodzieja, Green Code
Michał Gielo, T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

15.10 Recykling osadów ściekowych komunalnych i przemysłowych poprzez przetwarzanie w ekologicznie bezpieczne materiały budowlane.
dr inż. Bronisław Szubzda, Granbrick

15.25 Osady ściekowe jako element gospodarki o obiegu zamkniętym w oczyszczalni ścieków.

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw, Politechnika Warszawska, MPWiK w m.st. Warszawa S.A.

15.45 Zarabiaj na przetwarzaniu osadów i bądź gotów na zmianę przepisów
Bożena Chmielina, Ekotechnologie s.c.


15.55 Nowa suszarnia osadów w Ostrowie Wielkopolskim.
Zdzisław Marek, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie

16.15 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w Niemczech – przegląd stanu aktualnego - tłumaczenie konsekutywne
Dipl.-Ing. Wolfgang Podewils, WP Water Consulting16.45 Czas na pytania

16.55 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

20.00 UROCZYSTA KOLACJ0

29 września 2021 r. (środa)

SESJA 3
Nowe technologie i koncepcje dla gospodarki osadowej
Prowadzący: dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

10.00 Stabilizacja osadów ściekowych
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie


10.20 Zasady wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia gleb
Ekspert

10.40 Przekształcanie osadów ściekowych w produkt nawozowy
prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja


11.00 ZSI UNISOFT – systemowe zarządzanie ryzykiem
Wojciech Gębski, UNISOFT


11.15 Udział oczyszczalni w projekcie międzynarodowym STEP
Dariusz Kozak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

11.35 PRZERWA NA KAWĘ

11.50 Deamonifikacja jako element układu technologicznego zagospodarowania osadów ściekowych
dr Karol Trojanowicz, Zakład Inżynierii i Środowiska KPU w Krośnie


12.10 Skuteczne i niezawodne mieszanie w komorach WKF, jako gwarant niezawodnego działania instalacji biogazowej
Maciej Lewandowski, H2O Rozwiązania Proekologiczne Sp. z o.o.

12.25 Nowoczesne Metody Zagęszczania i Odwadniania Osadów Ściekowych
Paweł Malinowski, GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.

12.35 Innowacyjna technologia zamienia osady ściekowe w organiczny nawóz
dr Marcin Głodniok, Główny Instytut Górnictwa

12.55 Przetwarzanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie w technologii FuelCal®
Tomasz Zdanowicz, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

13.05 Zanieczyszczenie osadów ściekowych cząstkami plastiku. Jak skuteczne są oczyszczalnie?
dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka,

dr inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk,
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych


13.15 Kompostowanie osadów ściekowych w technologii Val’id z uwzględnieniem wymagań Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 ustanawiającą konkluzje (BAT)

Bogusław Lach, Marcin Pacek, Newkom


13.25 SEEN TECHNOLOGIE wykonawca robót i dostawca technologii 30 lat na rynku
Andrzej Kaczmarczyk,
Krzysztof Pacierpnik,
Seen Technologie

13.35 Czas na pytania


13.45 LUNCH

SESJA 4

Osady ściekowe – zagadnienia praktyczne
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

14.40 Zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalniach na świecie
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

15.00 Innowacyjna instalacja do ograniczenia emisji gazów złowonnych w produkcji nawozu naturalnego
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
dr inż. Jakub Mazurkiewicz


15.15 „Odzyskaj Wodę!”- pojazd wyposażony w system recyklingu wody

Sebastian Jaśko, GAMON TRUCK [ONLINE]


15.25 Rozwiązanie gospodarki osadowej w realizacji z Jarocina nagrodzenie na międzynarodowej konferencji WEX na tle wytycznych Senackiej Komisji Ochrony Środowiska – Oczyszczalnia Przyszłości

Andrzej Dziuba, Krevox


15.35 Ślad węglowy oczyszczalni i osadów ściekowych
dr inż. Ewa Zaborowska, Politechnika Gdańska, ONLINE


15.55 Czas na pytania

16.10 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD

16.30 Relaksacyjny spacer brzegiem morza

19.00 KOLACJA

30 września 2021 r. (czwartek)

Wyjazd techniczny na instalację do
Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji

(ul. I Brygady Legionów 18A, 72-100 Goleniów )

8.45 Zbiórka przed hotelem


9.00 Wyjazd na instalację

10.15 Zwiedzanie instalacji

11.45 Zakończenie wyjazdu technicznego i powrót do hotelu

13.00 Przyjazd do hotelu

ZAPOZNAJ SIĘ Z GWARANCJĄ KONFERENCJI I PAKIETEM BEZPIECZNA KONFERENCJA.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Zapłać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konferencji!
Jeśli nie możesz przyjechać do Kołobrzegu weź udział w internetowej formie wydarzenia.

Wybierz opcję udziału w konferencji!
Zarejestruj się na konferencję stacjonarną lub online.

STACJONARNIE

UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania!

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach,
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
- wyżywienie w dniach 28-30 września,
- udział w imprezach towarzyszących.

STACJONARNIE - cena 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ONLINE

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ONLINE - cena 499 zł netto + 23% VAT
(613,77 zł brutto)

Cena udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach online,
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych.

Bezpłatny udział w konferencji online kierujemy do:


- Jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej,

wydziału ochrony środowiska)

- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska

- Organizacji samorządowych

- NGO

- Przedstawicieli uczelni wyższych


Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz.

Zgłoś się za darmo!

Dołącz do naszego wydarzenia
na Facebook'u i bądź na bieżąco!

ATRAKCJE

UROCZYSTA KOLACJA BANKIETOWA!
(28.09.2021 r. 20.00)

Rozkoszuj się pysznymi potrawami podczas wspólnej kolacji i tańcz do białego rana przy muzyce lat 90!

KOLEJKĄ DO PORTU!
(28.09.2021 r. 17.00)

Wsiądź do Kołobrzeskiej kolejki i posłuchaj historii miasta, w drodze do Portu Pasażerskiego, skąd wypłyniemy w Rejs....

O szczegóły zapytaj w recepcji!

STATKIEM W PIĘKNY REJS!
(28.09.2021 r. 18.00)

Zapraszamy na popołudniowy rejs statkiem Santa Maria po falach Bałtyku...

O szczegóły zapytaj w recepcji konferencji!

SPACER DO MOLO
(29.09.2021 r. 16.15)

Dla spragnionych morskich fal przygotowaliśmy około 4 kilometrowy spacer aż do kołobrzeskiego molo.

STRETCHING
(29.09.2021 r. 17.15)

Dla miłośników gimnastyki przygotowaliśmy aktywność, która skutecznie obniży poziom stresu, pozwoli rozluźnić każdą część ciała oraz prowadzi do zwiększenia elastyczności mięśni.

O szczegóły zapytaj w recepcji konferencji!

WYPRÓBUJ SIŁ NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ!
(29.09.2021 r. 17.15)

Dla osób kochających wyzwania przygotowaliśmy czas rywalizacji i zmierzenia się z własnymi siłami! Sprawdź się, a może to właśnie Ty zostaniesz mistrzem wytrzymałości!

O szczegóły zapytaj w recepcji!

KOLACJA Z GITARĄ AKUSTYCZNĄ W TLE
(23.09.2020 r. 20.00)

Pierwszy z jesiennych wieczorów umilą nam dźwięki gitary akustycznej. Po intensywnych dwóch dniach konferencji zalecamy odprężyć się w specjalnie przygotowanej strefie relaksu.

POSMAKUJ REGIONALNEGO PIWA
(23.09.2020 r. 21.15)

Będąc w Kołobrzegu należy spróbować piwa z lokalnego browaru. O tajniki regionalnego trunku zapytaj podczas kolacji.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Goleniowie realizuje inwestycję rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności. W wyniku procesu przetwarzania osadów ściekowych będzie produkowany certyfikowany nawóz oraz biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, znacznie obniżając jej koszty eksploatacyjne.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

ul. I Brygady Legionów 18A,
72-100 Goleniów

ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM PRZY REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ!

SEASIDE PARK HOTEL

Widok na malowniczą panoramę Bałtyku i plaża oddalona zaledwie 20 metrów!

Ul. Wschodnia 20
78-100 Kołobrzeg,
+48 94 333 40 00

reservation@seasidepark.pl

Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:

pokój 1-osobowy – 349,00 zł

pokój 2-osobowy – 388,00 zł

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Seaside Park Hotel ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.


Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Uwaga: Rezerwacji oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie powołując się na hasło "Abrys".

W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z Seaside Park Hotel

pod numerem telefonu: +48 94 333 40 50 / +48 94 333 40 51

bądź adresem e-mail: reservation@seasidepark.pl i podanie hasła: "ABRYS".

Zarezerwuj nocleg!

UWAGA! LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH OGRANICZONA!

Obsługa hotelowa przeprowadza dezynfekcję pokoi na życzenie gości.

Poprzednie edycje - zobacz zdjęcia

PRELEGENCI

dr hab. inż.
Monika Żubrowska-Sudoł prof. WP
Politechnika Warszawska

dr hab. inż.
Tadeusz Pająk
prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Inż.
Małgorzata Kacprzak
Politechnika Częstochowska

dr inż. Tadeusz Rzepecki
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Agnieszka Spodzieja
Green Code

Monika Bogdał
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Michał Piotrowski
Flottweg

Maciej Lewandowski
H20

dr hab. inż. Tadeusz Pająk
prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Krzysztof Pacierpnik

SEEN Technologie sp. z o.o.

Andrzej Kaczmarczyk
SEEN Technologie sp. z o.o.

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł Politechnika Warszawska

Dipl.-Ing. Wolfgang Podewils
WP Water Consulting

dr inż. Tadeusz Rzepecki
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr Grzegorz Siebielec Instytut IUNG – PIB
w Puławach

dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Bożena Chmielina
Ekotechnologie

Robert Józwik
Neo Bio Energy

Maciej Radziwiłł
Neo Bio Energy

André Paleszko
BIOKOMPO

Danuta Kukielska
Zakład Górnictwa Skalnego, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Freddy Loiselier
BIOKOMPO

Bogusław Lach
NEWKOM

Sylwia Siebielec
Instytut IUNG – PIB
w Puławach

Jacek Drożdżal
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „ZIELONA CHEMIA”

Tomasz Sadowski, AGREX-ECO Sp. z o.o.

Zuzanna Matyska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
w Sosnowcu

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Gospodarz wyjazdu studyjnego:

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Patronat Honorowy:

Partnerzy generalni:

Partnerzy specjalni:

Partnerzy:

Partner prawny:

Partnerzy branżowi:

Patroni medialni:

W SPRAWIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSMISJĄ ONLINE KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT +48784001825

Kontakt

Marta Kazimierczak
koordynator konferencji
+48 784 036 989
m.kazimierczak@abrys.pl

Łukasz Kawa
współpraca z partnerami
+48 608 376 797
l.kawa@abrys.pl